VIDRES EN ALÇADA

A part de laAiguaPura neteja de vidres tradicional, siguin aquests elevats o no, volem destacar el sistema de neteja de vidres en alçada amb aigua pura o desmineralitzada, que permet abaratir els costos d’elevació (grues o elevadors) i minimitzar-ne els riscos d’alçada existents.

Aquest sistema, com el de l’òsmosi, consisteix en desmineralitzar l’aigua. Aquesta passa a través d’unes resines i s’injecta sobre la superfície del vidre, mitjançant un sistema de perxes i raspall. Amb l’acció de fricció d’aquesta eina i l’aigua+detergent els vidres queden nets. A l’esbandir amb aigua pura, aquesta no deixa cap rastre en el vidre un cop s’asseca, doncs no conté cap residu sòlid. És un molt bon sistema per netejar murs cortina, vidres exteriors alts o inaccesibles per altres opcions d’elevació, cases particulars amb arquitectura de vidres complicada, etc.Alcada

És un mètode molt innovador que, a diferencia del sistema d’òsmosi, on gairebé la meitat de l’aigua que entra en el sistema es desprecia i es perd, amb el sistema de resines tota l’aigua s’aprofita, cosa beneficiosa pel medi ambient i també pel cost de l’aigua utilitzada per la intervenció.

Demaneu informació d’aquest o qualsevol altre servei, sense compromís.